മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്‌സ്

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്‌സ്

ആരോ​ഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കാൻ എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്. നമ്മുടെ ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതിനെ ഒരു ക്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കോഡിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നമ്മിൽ പലർക്കും ഇതിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും പ്രാധാന്യവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രത്തോളം വരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകാറില്ല.

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എന്താണ്?

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്, മെഡിക്കൽ രേഖകളിലെ രോഗ നിർണയവും ചികിത്സകളും ഒരു സർവകക്ഷിയായ കോഡ് ലേഖനമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു. ഓരോ രോഗത്തിനും, ചികിത്സയ്ക്കും, മെഡിക്കൽ സേവനത്തിനും വേറിട്ട കോഡുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവ ലോകമൊട്ടാകെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം ചികിത്സാരേഖകളുടെ കൃത്യതയും ഏർപ്പാടും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്.

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ഡോക്ടർമാരും മറ്റും നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോഡർ ഈ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവയെ മുൻ നിശ്ചിത കോഡുകളിൽ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചീകാഗോ വൈറസിന് ICD-10-A09 എന്ന കോഡ് ഉണ്ട്. കോഡർമാർ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് രോഗത്തെ രേഖപ്പെടുത്തും.

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്‌സ് – പ്രാധാന്യം അറിയാം

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കൃത്യമായി ചെയ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം, ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. രോഗികളുടെ ബില്ലിംഗിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരാം, ഡോക്യൂമെന്റേഷൻ ലോപങ്ങൾ, പ്രക്രിയാ പിഴവുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാവാം. കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്, രോഗികളുടേയും ഹോസ്പിറ്റലുകളുടേയും സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ആവശ്യകതകൾ

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവണം:

  1. ഡിറ്റെയിൽ ഓറിയന്റഡ്: നിങ്ങൾ ഓരോ വിവരവും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നതിൽ മികവ് കൈവരിക്കണം.
  2. അനാലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്: നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.
  3. ഇന്റഗ്രിറ്റി: റോഗികൾടെ പ്രൈവസി എവിടെ എവിടെ ലംഘിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കുക.
  4. ടെക്നിക്കൽ നോളജ്: മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി, അന്റോമി, ഫിസിയോളജി എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണം.

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ്: ഒരു പ്രൊഫഷൻ

മെഡിക്കൽ കോഡർമാരുടെ ഡിമാൻഡ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കുള്ള ജോലി അവസരങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നതിന്റെ വസ്തുതയ്ക്ക് ഒരു സാക്ഷാൽക്കാരം നൽകാൻ ഈ കരിയർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ആരോഗ്യസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുക

മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

**1. കൃത്യതയിലും കാര്യക്ഷമതയിലും മികവ്: കൃത്യമായ കോഡിംഗ്‌ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടേയും ക്ലിനിക്കുകളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ എളുപ്പവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നു.

**2. ക്ലെയിംസ് പ്രോസസ്സിങ്ങ്: ബില്ലിംഗിലും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസിലും പിഴവുകളില്ലാത്ത പ്രോസസ്സിങ്‌ സാധ്യമാക്കുന്നു.

**3. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ: ആശുപത്രികളിലെ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിലെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മികച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രം – എവിടെ നിന്നു പഠിക്കാം

ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് പഠിക്കാനുള്ള മികച്ച വേദി ഐബിസ് അക്കാദമിയാണ്. ഇവരുടെ 3 മാസത്തെ കോഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും പഠിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. കോഴ്സിലെ നൂതന സിലബസ്, പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് എന്നിവ നിങ്ങളെ മെഡിക്കൽ കോഡിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ സഹായിക്കും.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top